Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

7.9.2018 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1005/2012)