Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

7.9.2018 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 – 2005 (1200/2002)