Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

7.9.2018 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta (480/2003)