Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

7.9.2018 Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (1471/2001)