Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

7.9.2018 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta (1472/2001)