Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

24.1.2018 Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta