Finlex

Guide for drafters of legislation enabling experimentation projects in society

Assistance for drafters of experimentation legislation

7.9.2018 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta (1472/2001)