Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

7.9.2018 Laki ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (1530/2016)