Finlex

Guide for drafters of legislation enabling experimentation projects in society

Assistance for drafters of experimentation legislation

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Tietoja kokeilulakihankkeista (In Finnish)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (Työelämäkokeilu)

HE 51/2017 vp
PeVL 24/2017 vp
TyVM 6/2017 vp
Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Perustulokokeilu)

HE 215/2016 vp
PeVL 51/2016 vp
TyVL 11/2016 vp
VaVL 6/2016 vp
StVM 42/2016 vp
Laki ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (1530/2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Työllistymisrahakokeilu)

HE 115/2012 vp
PeVL 20/2012 vp
TyVL 19/2012 vp
StVM 24/2012 vp
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1005/2012)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Kotoutumiskoulutuskokeilu ”Osallisena Suomessa”)

HE 185/2010 vp
PeVL 42/2010 vp
SiVL 16/2010 vp
TyVL 17/2010 vp
HaVM 26/2010 vp
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta (Sähköinen äänestys -kokeilu)

HE 14/2006 vp
PeVM 4/2006 vp
Laki vaalilain muuttamisesta (880/2006)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (Metsätalouden rahoituskokeilu)

HE 12/2003 vp
PeVL 4/2003 vp
MmVM 1/2003 vp
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (624/2003)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 – 2005 (Maksuvapautuskokeilu)

HE 120/2002 vp
PeVL 39/2002 vp
HaVM 11/2002 vp
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 – 2005 (1200/2002)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta (Koulukokeilu)

HE 205/2002 vp
PeVL 70/2002 vp
SiVM 18/2002 vp
Laki perusopetuslain muuttamisesta (477/2003)
Laki lukiolain muuttamisesta (478/2003)
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (479/2003)
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta (480/2003)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta (Kainuun hallintokokeilu)

HE 198/2002 vp
PeVL 65/2002 vp
SiVL 13/2002 vp
StVL 15/2002 vp
TyVL 22/2002 vp
HaVM 24/2002 vp
Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta (Seutuyhteistyökokeilu)

HE 248/2001 vp
PeVL 11/2002 vp
PeVL 11a/2002 vp
HaVM 6/2002 vp
Laki seutuyhteistyökokeilusta (560/2002)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta (Nuorisorangaistuskokeilu)

HE 210/2001 vp
PeVL 59/2001 vp
LaVM 24/2001 vp
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (1471/2001)
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta (1472/2001)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta (Ylioppilastutkintokokeilu)

HE 212/2001 vp
PeVL 58/2001 vp
SiVM 2/2002 vp
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta (478/2002)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta (Kotitaloustyön tuki -kokeilu)

HE 85/1997 vp
PeVL 19/1997 vp
VaVL 14/1997 vp
TyVM 9/1997 vp
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta (728/1997)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä (Kotitaloustyön tuki -kokeilu)

HE 90/1997 vp
PeVL 19/1997 vp
VaVL 15/1997 vp
TyVM 10/1997 vp
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä (839/1997)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

HE 114/2017 vp
PeVL 44/2017 vp
SiVM 18/2017 vp
Laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (1134/2017)

Contents Close