Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Tietoja kokeilulakihankkeista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (Työelämäkokeilu)

HE 51/2017 vp
PeVL 24/2017 vp
TyVM 6/2017 vp
Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Perustulokokeilu)

HE 215/2016 vp
PeVL 51/2016 vp
TyVL 11/2016 vp
VaVL 6/2016 vp
StVM 42/2016 vp
Laki ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (1530/2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Työllistymisrahakokeilu)

HE 115/2012 vp
PeVL 20/2012 vp
TyVL 19/2012 vp
StVM 24/2012 vp
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1005/2012)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Kotoutumiskoulutuskokeilu ”Osallisena Suomessa”)

HE 185/2010 vp
PeVL 42/2010 vp
SiVL 16/2010 vp
TyVL 17/2010 vp
HaVM 26/2010 vp
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta (Sähköinen äänestys -kokeilu)

HE 14/2006 vp
PeVM 4/2006 vp
Laki vaalilain muuttamisesta (880/2006)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (Metsätalouden rahoituskokeilu)

HE 12/2003 vp
PeVL 4/2003 vp
MmVM 1/2003 vp
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (624/2003)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 – 2005 (Maksuvapautuskokeilu)

HE 120/2002 vp
PeVL 39/2002 vp
HaVM 11/2002 vp
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 – 2005 (1200/2002)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta (Koulukokeilu)

HE 205/2002 vp
PeVL 70/2002 vp
SiVM 18/2002 vp
Laki perusopetuslain muuttamisesta (477/2003)
Laki lukiolain muuttamisesta (478/2003)
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (479/2003)
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta (480/2003)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta (Kainuun hallintokokeilu)

HE 198/2002 vp
PeVL 65/2002 vp
SiVL 13/2002 vp
StVL 15/2002 vp
TyVL 22/2002 vp
HaVM 24/2002 vp
Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta (Seutuyhteistyökokeilu)

HE 248/2001 vp
PeVL 11/2002 vp
PeVL 11a/2002 vp
HaVM 6/2002 vp
Laki seutuyhteistyökokeilusta (560/2002)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta (Nuorisorangaistuskokeilu)

HE 210/2001 vp
PeVL 59/2001 vp
LaVM 24/2001 vp
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (1471/2001)
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta (1472/2001)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta (Ylioppilastutkintokokeilu)

HE 212/2001 vp
PeVL 58/2001 vp
SiVM 2/2002 vp
Laki lukiolain 18 §:n muuttamisesta (478/2002)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta (Kotitaloustyön tuki -kokeilu)

HE 85/1997 vp
PeVL 19/1997 vp
VaVL 14/1997 vp
TyVM 9/1997 vp
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta (728/1997)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä (Kotitaloustyön tuki -kokeilu)

HE 90/1997 vp
PeVL 19/1997 vp
VaVL 15/1997 vp
TyVM 10/1997 vp
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä (839/1997)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

HE 114/2017 vp
PeVL 44/2017 vp
SiVM 18/2017 vp
Laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (1134/2017)

Sisällysluettelo Sulje