Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Om försökslagprojekt

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

RP 51/2017 rd
GrUU 24/2017 rd
AjUB 6/2017 rd
Lag om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd (basinkomstförsök)

RP 215/2016 rd
GrUU 51/2016 rd
AjUU 11/2016 rd
FiUU 6/2016 rd
ShUB 42/2016 rd
Lag om temporär ändring av 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1530/2016)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd och lag om temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag (försök med sysselsättningsbonus)

RP 115/2012 rd
GrUU 20/2012 rd
AjUU 19/2012 rd
ShUB 24/2012 rd
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1005/2012)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den (integrationsförsöket Delaktig i Finland)

RP 185/2010 rd
GrUU 42/2010 rd
KuUU 16/2010 rd
AjUU 17/2010 rd
FvUB 26/2010 rd
Lag om främjande av integration (1386/2010)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen (försök med elektronisk röstning)

RP 14/2006 rd
GrUB 4/2006 rd
Lag om ändring av vallagen (880/2006)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (försök med finansiering av hållbart skogsbruk)

RP 12/2003 rd
GrUU 4/2013 rd
JsUB 1/2003 rd
Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (624/2003)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2005 (försök med avgiftsbefrielse)

RP 120/2002 rd
GrUU 39/2002 rd
FvUB 11/2002 rd
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003?2005 (1200/2002)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning samt 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (skolförsök)

RP 205/2002 rd
GrUU 70/2002 rd
KuUB 18/2002 rd
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning (477/2003)
Lag om ändring av gymnasielagen (478/2003)
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning (479/2003)
Lag om ändring av 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (480/2003)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (förvaltningsförsök i Kajanaland)

RP 198/2002 rd
GrUU 65/2002 rd
KuUU 13/2002 rd
ShUU 15/2002 rd
AjUU 22/2002 rd
FvUB 24/2002 rd
Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med samarbete inom regioner (försökslagen)

RP 248/2001 rd
GrUU 11/2002 rd
GrUU 11a/2002 rd
FvUB 6/2002 rd
Lag om försök med samarbete inom regioner (560/2002)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff och 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål (försök med ungdomsstraff)

RP 210/2001 rd
GrUU 59/2001 rd
LaUB 24/2001 rd
Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff (1471/2001)
Lag om ändring av 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål (1472/2001)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § gymnasielagen (försök med studentexamen)

RP 212/2001 rd
GrUU 58/2001 rd
KuUB 2/2002 rd
Lag om ändring av 18 § gymnasielagen (478/2002)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt skattestöd för hushållsarbete (försök med stöd för hushållsarbete)

RP 85/1997 rd
GrUU 19/1997 rd
VaVL 14/1997 vp (på finska)
ApUB 9/1997 rd
Lag om temporärt skattestöd för hushållsarbete (728/1997)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt stödsystem för hushållsarbete (försök med stöd för hushållsarbete)

RP 90/1997 rd
GrUU 19/1997 rd
VaVL 15/1997 vp (på finska)
ApUB 10/1997 rd
Lag om ett temporärt stödsystem för hushållsarbete (839/1997)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

RP 114/2017 rd
GrUU 44/2017 rd
KuUB 18/2017 rd
Lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen (1134/2017)

Innehållsförteckning Stäng