Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Begränsad giltighetstid

Försökslagar ska ges en begränsad giltighetstid så att de gäller bara så länge det behövs för försöket.

Exempel

I förslaget till lag om försök med sysselsättningsbonus hade bestämmelsernas giltighets satts till en lämpligt kort tid för denna typ av försök, dvs. till tre år (GrUU 20/2012 rd).

Särbehandlingen enligt förslaget om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift hade inga orimliga konsekvenser för andra arbetsgivare under den treårsperiod som försöket pågick. Därför kunde lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning (GrUU 39/2002 rd).

Med avseende på skolförsöken uppmanade grundlagsutskottet kulturutskottet att överväga om en maximalt fem år lång försökstid var alltför lång ur en grundskolelevs synvinkel sett. Grundlagsutskottet fäste också kulturutskottets uppmärksamhet på att försökstiden i gymnasier kunde omfatta åtta år. Enligt grundlagsutskottet var det en mycket lång tid för ett försök (GrUU 70/2002 rd).

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng